top of page

ŞARTNAME

YARIŞMANIN KONUSU ve AMACI: 

Türkiye'deki oyun ekosistemini desteklemek

Gençler için oyun sektöründe girişim alanları yaratmak

Oyun sektörünü yeni girişimler ve iş modelleri ile güçlendirmek

Girişimcilerin ve yatırımcıların dikkatini oyun sektörüne çekmek

İnovasyon ve girişimciliği oyun sektörü ile birleştirmek

Türkiye'nin oyun sektöründe önde gelen ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlamak

YARIŞMA TEMASI: 

Mobil, masaüstü ve konsol plaftormlarında yazılan oyunlar.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI: 

 1. Tamamlanmış, proje halinde veya demo ürüne sahip olması 

 2.  Proje sunumu (Pazarlama ve finansal plan sunum içerisinde bulunmalıdır)

YARIŞMACILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

 1. Kazanan projelerin tamamlanıp, piyasaya sunulması gerekmektedir.

 2. Kendi adınıza AppStore, PlayStore, Steam vb. platformlarda yayınladığınız oyunlarla yarışmaya katılabilirsiniz. Fakat bu oyunların hiçbir şekilde başka bir yayıncı şirket, oyun stüdyosu veya başka bir kuruluş ile anlaşmalı olarak veyahut onların platformlarından yayınlanmamış olması gerekmektedir.

 3. Seçici kurul tarafından kopya olduğu veya başka bir eserle ciddi biçimde benzerlik taşıdığı anlaşılan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacak, bu eserlere ödül verilmeyecektir. Ayrıca, ödül verildikten sonra bu durumun anlaşılması halinde, Katılımcı almış olduğu ödülü iade edeceğini, aksi halde kendisine karşı her türlü dava yoluna gidilebileceğini peşinen kabul eder. Katılımcının bir üçüncü kişinin eserini kopyalamış, bu kişi veya kişilerin FSEK’ten kaynaklı fikri haklarını, ticari itibarlarını veya başkaca haklarını ihlal etmiş olması halinde, bundan kaynaklı tüm hukuki ve cezai sorumluluk Katılımcı’ya ait olup, bundan kaynaklı olarak İZFAŞ veya Ninja Bilgi Teknolojileri’nin doğrudan veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Katılımcı bu zararı faiziyle beraber tek seferde ve nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 4. Katılımcı tarafından geliştirilmiş olmakla beraber FSEK uyarınca mali hakları başka bir kişi veya kuruluşa ait olan, dolayısıyla Katılımcının üzerinde tam hak ve yetki sahibi olmadığı eserler de değerlendirmeye alınmayacak olup, yukarıdaki hükümler bu eserler bakımından da geçerlidir.

 5. Yarışmaya katılan tüm kişiler, şartnamede belirtilen katılım koşulları ile taahhhütnamede (EK-1) öngörülen şartlara uygun olduklarını, buna uygun eserlerle yarışmaya katıldıklarını ve bu şartlara uygun olmamaları halinde düzenlenen yaptırımların kendileri yönünden uygulanmasını kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.

 6. Başvuru formunun katılımcı tarafından imzalanmasıyla birlikte bu form, yarışmacı ve İZFAŞ arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecek ve anlaşmanın tüm tarafları yönünden hukuken hüküm ve sonuç doğuracaktır. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan ve formu imzaladıktan sonra bu formun ve yarışma taahhütnamesinin kendisi yönünden uygulanmayacağını ileri süremeyecektir.

 7. Yarışma ile verilecek ödüller işbu belge ile açıklanmış olup, dereceye giren finalistler, buradaki ödüller dışında İZFAŞ, Ninja Bilgi Teknolojileri ve destekleyen kurumlardan herhangi bir talepte bulunamazlar.

 8. Ninja Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.’nin sorumluluğu işbu Yarışmanın ilanı ve organizasyonu aşamasıyla sınırlı olup, yarışmacılara verilecek ödüller hususunda Ninja’nın herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Yarışmacı bu hususu peşin kabul ettiğini ve ödüllerle ilgili ödüllerin verilmesi taahhüdünde bulunan oFon, İZFAŞ, İZKA ve indir.com’dan talepte bulunacağını beyan ve taahhüt eder. Ödül ve finansman desteği vereceğini beyan eden bu kurum ve kurulşların ödülleri verme aşamasında kendi koşulları ve sözleşme talepleri olabilir. 

 9. Yarışmacılar, yarışmaya sundukları esere ilişkin olarak, bunun üretim aşamasından piyasaya sunulma aşamasına kadar hiçbir sürecinde İZFAŞ 'ın ve Ninja Bilgi Teknolojileri'nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, eserle ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul etmektedir.

Yarışmacıların Dosyalarında Bulunması Gerekenler: 

 1. Bir dakikalık tanıtım filmi 

 2. Oynanabilen bir demo 

 3. Proje sunumu 

TASARIMLARIN SUNUMU ve TESLİM ŞEKLİ:

 1. Video YouTube linki olarak paylaşılacaktır.

 2. Geri kalan tüm dokümanlar, Google Drive veya elektronik posta yoluyla paylaşılacaktır.

PROJE SUNUMU

Proje sunumunuzun içerisinde detaylı bir finansal plana  yer vermeniz ve oyununuzu bir yayıncıyla çıkartmayı planlamıyor iseniz finansal plana ilave olarak detaylı bir pazarlama planını da proje sunumunuza dahil etmeniz zorunludur

YARIŞMA TAKVİMİ:

 • Mayıs ayında yarışma kayıtları açılır.

 • 13 Ağustos tarihine kadar projeler teslim edilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: 

 1. Proje Sunumu

 2. Oyun(lar)

 3. Ekip Yapısı

DEĞERLENDİRME ESASLARI: ÖDÜLLER: 

 1. 30.000 TL 

 2. 20.000 TL 

 3. 10.000 TL 

Ninja Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. ve İZFAŞ'ın iş bu şartnamenin maddelerine yarışma devam ederken ekleme, çıkartma yapma ve mevcut maddelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

intel-logo-white-background.jpg
esl-logo-white-backgrounds.jpg
izmir-büyükşehir-belediyesi-logo-white-b
izfaş logo.jpg
bottom of page