top of page

ŞARTNAME

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Intel Next Caster, geleceğin profesyonel espor sunucularını bulmak amacıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek sunucu yarışmasıdır.

Intel Next Caster, profesyonel sunum deneyimi olmayan fakat oyun sektöründe yer almak ve kariyerine kamera karşısında devam etmek isteyen bütün oyunseverlere kariyer fırsatı yaratmaktadır. Intel Next Caster, espor alanında sunuculuk kariyeri hedefleyen gençleri profesyonel sunucuların verdiği nitelikli eğitimle buluşturarak Türkiye’de espor kültürünü geliştirmeyi ve sektördeki sunucu havuzunu genişletmeyi amaçlamaktadır.

Yarışma Katılım Koşulları

 1. Yarışmacıların 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

 2. Yarışmacılar formda belirtilen örnek videolardan sunmayı istedikleri oyun videosunu indirip, video üzerine ses dosyalarını ekleyip, YouTube kanalına yüklemelidir. Videoyu liste dışı olarak YouTube kanalına yükledikten sonra videonun linkini kayıt formuna eklemelidir.

 3. Kayıt formunda yer alan maddeler eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır.

 4. Yarışmacılar, ön eleme, yarı final ve final için belirtilen tarihlerde yeni videolarını Next In Game ekibiyle paylaşmalıdır.

 5. Yarışmacılar, yarışma süreci boyunca online eğitimlere katılabilmek ve yarışma kaydını onaylatabilmek için Discord kanalına giriş yapmalıdır.

 6. Kayıt formunda örnek videolar haricinde farklı bir Youtube video linki paylaşımı yapıldıysa yarışmacının kaydı geçersiz sayılacaktır.
   

Yarışmacıların Yükümlülükleri

 1. Yarışmacılar, yarışmaya katılım koşullarının ve şartnamede belirtilen hususlar ile taahhütnamede (EK-1) öngörülen şartların tamamını sağladıklarını, buna uygun videolar ile yarışmaya katıldıklarını, ayrıca katılım amacıyla gönderdikleri video görüntülerindeki temanın ve repliklerin başka bir kimsenin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini ve özgün olduğunu, bunun aksinin tespit edilmesi halinde yarışmadan diskalifiye edileceklerini veya yarışmayı kazanmışlarsa derecelerinin iptal edileceğini, bunun dışında diğer yaptırımların kendilerine uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 2. Yarışmayı kazanan kişi Ninja Bilgi Teknolojileri ile 1 senelik sözleşme imzalayarak ESL Türkiye tarafından düzenlenen turnuvalarda belirlenen espor maçlarını sunacaktır.

 3. Başvuru formunun katılımcı tarafından imzalanmasıyla birlikte bu form, yarışmacı ve Ninja Bilgi Teknolojileri arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecek ve anlaşmanın tüm tarafları yönünden hukuken hüküm ve sonuç doğuracaktır. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan ve formu imzaladıktan sonra bu formun ve yarışma taahhütnamesinin kendisi yönünden uygulanmayacağını ileri süremeyecektir.

 4. Yarışma ile verilecek ödüller işbu belge ile açıklanmış olup, dereceye giren finalistler, buradaki ödüller dışında Ninja Bilgi Teknolojileri ve destekleyen kurumlardan herhangi bir talepte bulunamazlar.

 5. Ninja Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.’nin sorumluluğu işbu yarışmanın ilanı ve organizasyonu aşamasıyla sınırlı olup, yarışmacılara verilecek ödüller hususunda Ninja Bilgi Teknolojileri’nin hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. Yarışmacı bu hususu peşin kabul ettiğini ve ödüllerle ilgili ödüllerin verilmesi taahhüdünde bulunan Ninja Bilgi Teknolojileri’nden talepte bulunacağını beyan ve taahhüt eder. Ödül ve sunuculuk eğitim desteği vereceğini beyan eden bu kurum ve kuruluşların ödülleri verme aşamasında kendi koşulları ve sözleşme talepleri olabilir.
   

Ninja Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. işbu şartnamenin maddelerine yarışma devam ederken ekleme, çıkartma yapma ve mevcut maddelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

yARIŞMA  TAKVİMİ

Kayıtların açılma tarihi : 10 Ağustos 2020

Ön eleme kaydı ve video teslimi için son tarih : 23 Ağustos 2020 saat 23.59

Ön eleme süreci : 24 - 26 Ağustos 2020

Mentor desteği : 27-28 Ağustos 2020

Yarı final için son video teslim tarihi : 29 Ağustos 2020 saat 23.59

Yarı final sonuçlarının belirlenmesi : 31 Ağustos 2020

Mentor desteği : 1-2 Eylül 2020

Final için son video teslim tarihi : 2 Eylül 2020 saat 23.59

Yarışma sonuçlarının ilan edilme tarihi : 4 Eylül 2020
 

Vİdeoların Teslİm Tarİhlerİ

Ön eleme için son video teslim tarihi : 23 Ağustos 2020 saat 23.59

Yarı final için son video teslim tarihi : 28 Ağustos 2020 saat 23.59

Final için son video teslim tarihi : 2 Eylül 2020 saat 23.59

Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kategorİler

Yarışmacılar, aşağıdaki kategorilerden en az biriyle yarışmaya katılmak zorundadırlar:

Shoutcaster-play by play:​ Aksiyonu takip edip takım savaşları, çatışma anları ve önemli olaylarda heyecan ve enerjiyi sağlamakla görevlidir.

Colorcaster: ​Oyuna ve stratejilere dair derinlemesine bilgi sahibidir. Oyunu okuyabilir ve hikayenin geneliyle bağlantısını kurar. İzleyicinin ufkunu genişletecek analizler yapar. Etkileyici ve zengin karakteriyle sunuma çeşitlilik ve renk katar.

C​ommentator​: Oyun ve espor konusunda en bilgili olan kişidir. Derinlemesine analizler ile maçlardan önce tahminler yapıp takımların ve ligin genel durumunu değerlendirir. Maçlardan sonra pozisyonların tekrarları eşliğinde yorumlar yapar.

Desk host: ​Programın akışını yöneten görevlidir. Programın başlangıcını, geçişlerini ve kapanışını sunar. Yorumculara sorular sorup söz vererek maç önü, arası ve sonrasındaki zamanın yönetimini sağlar.

Mc:​ Canlı etkinliklerde sahnedeki sunumu yapmakla görevlidir. Açılış konuşması, takımların ve oyuncuların anonsu gibi sunumları enerjik ve ikonik bir tarzda yaparak seyircide heyecan uyandırmalıdır.

KATEGORİLERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Bütün kategoriler ayrı ayrı değerlendirilecektir. Kategori kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir.

Shoutcaster

 • Hitabet yeteneği

 • Diksiyon / telaffuz

 • Oyun bilgisi

 • Kamera ve seyirci hakimiyeti

 • Oyun takibi

 • Takımlar ve oyuncular ile ilgili bilgi sahibi olma

 • Kriz yönetimi
   

Colorcaster - Commentator

 • Hitabet yeteneği

 • Diksiyon / telaffuz

 • Oyun bilgisi

 • Oyun takibi

 • Takımlar ve oyuncular ile ilgili bilgi sahibi olma,

 • Kriz yönetimi
   

Desk Host - MC

 • Hitabet yeteneği

 • Diksiyon / telaffuz

 • Oyun bilgisi

 • Oyun takibi

 • Kamera ve seyirci hakimiyeti

 • Jest kullanımı

 • Kriz yönetimi
   

Anlaşmazlıkların Çözüm Şeklİ

 

 • Yarışmacıların gönderdikleri videolardaki herhangi bir unsurun (görüntü, tasarım, replik vs.) üçüncü kişilerin fikri ve mülkiyet haklarını (eser, marka, tasarım vb. haklar) ihlal etmesi halinde, bununla ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacı’ya ait olup, Ninja’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir. Bundan kaynaklı olarak Ninja’nın doğrudan veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, yarışmacı bu zararı faiziyle beraber tek seferde ve nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca bu husus yarışma sona erdikten sonra tespit edilmiş olsa dahi, yarışmacının derecesi iptal edilecek ve almış olduğu ödüller iade edilecektir.

 

 • Üçüncü kişilerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan veya başkaca bir mevzuattan kaynaklı fikri mülkiyet haklarını ihlal eden yarışmacılar diskalifiye edilecektir. Ninja’nın bu hususta herhangi bir araştırma ve inceleme yapma yükümlülüğü bulunmayıp, Katılımcının bir üçüncü kişinin eserini kopyalamış, bu kişi veya kişilerin FSEK’ten kaynaklı fikri haklarını, ticari itibarlarını veya başkaca haklarını ihlal etmiş olması halinde, yukarıdaki hüküm geçerli olacaktır.

 

 • Ninja, yarışmaya katılan videoların bir kısmını veya tamamını, bilgi, duyuru veya tanıtım amaçlı yahut burada sayılmayan başkaca bir amaçla her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanıp çoğaltabilecektir. Yarışmacılar, bilgilerini ve video görüntülerini göndererek yarışmaya katıldıkları anda bu hususu kabul etmiş ve eser mahiyetindeki tüm unsurların bütün mali haklarını Ninja’ya devretmiş olmaktadırlar.

 

 • Yarışmacılar, değerlendirme sonucunda dereceye girmeleri halinde, kendilerine verilmesi uygun görülen ödül ve kazanımlar dışında, herhangi bir maddi talepte, telif hakkı talebinde yahut tazminat talebinde bulunmayacaklardır. Teslim edilecek her türlü görüntünün ve eserin devredilebilir tüm mali fikri mülkiyet hakları, teslimle birlikte Ninja’ya devredilmiş sayılacak olup, yarışmacı bu hususu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

 • Yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 

 • Bu şartnamede belirtilen standart dışındaki ve eksik evrakla yapılan ve/veya son teslim tarihinden sonra ulaşan başvurular ve tasarımın herhangi bir yerinde sahibini belirten bir işaret bulunan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

intel-logo-white-background.jpg
esl-logo-white-backgrounds.jpg
izmir-büyükşehir-belediyesi-logo-white-b
izfaş logo.jpg
monster-logo-white-backgrounds.jpg
teknosa-logo-white-backgrounds.jpg
hepsiburada-logo.jpg
ofon.jpg
bottom of page